SODELAVKA IJS PREDSEDUJOČA KOMISIJI ZA ENAKE MOŽNOSTI NA PODROČJU ZNANOSTI; DR. KRISTINA ŽAGAR SODERŽNIK

Doc. dr. Kristina Žagar Soderžnik, znanstvena sodelavka na Odseku za nanostrukturne materiale na IJS je v marcu 2023 nastopila funkcijo predsednice Komisije za enake možnosti na področju znanosti v mandatnem obdobju 2023–2026. Komisija je strokovno telo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije s pomembno nalogo odpravljanja vseh oblik neenakosti v znanosti in podpiranja uravnotežene zastopanosti vseh ne glede na spol in druge osebne okoliščine. Doc. dr. Kristina Žagar Soderžnik, ki aktivno sodeluje tudi v projektu Znanost na cesti, izpostavlja pomembnost vključujoče in enakopravne znanosti:
»Kot raziskovalka mlajše generacije sem seznanjena s problematiko mladih v znanosti, žensk, kot tudi moških ter mladih staršev. Iz lastnih izkušenj in izobraževanj na domačih in tujih univerzah se zavedam, kako pomemben je dialog in vzpostavljanje novih norm na področju znanosti za mlade in znanstvenice ter znanstvenike na začetku raziskovalnih poti. Kot vodja raziskovalne skupine sem seznanjena z mnogo ovirami in pastmi, ki doletijo ne le domače, kot tudi tuje znanstvenice in znanstvenike, ki se želijo zaposliti in uveljaviti na slovenskih ustanovah. Zaradi tega se aktivno zavzemam za enake možnosti vseh v znanosti, ne glede na spol, raso, starost, položaj. Upam, da bomo v komisiji v naslednjih štirih letih pripomogli k spremembam za boljšo prihodnost znanstvenic in znanstvenikov. Menim, da če si želimo sprememb, moramo o tem tudi govoriti in biti vidni. Vloga predsedujoče komisiji je ena od možnih poti biti viden in slišan
Kolegici čestitamo in ji želimo veliko uspehov!

https://www.ijs.si/ijsw/EnakostSpolov

Kristina Žagar Soderžnik