IMAGINARNI SKIRMIONI / Imaginary Skyrmions; Uršula Berlot

Prostorsko-svetlobno instalacijo sestavlja niz kinetičnih objektov, ki so nastali na podlagi fizikalnih vizualizacij magnetnih skirmionov, toplotnih kvazidelcev v obliki vrtincev v strukturi magnetnih materialov, ki lahko prenašajo informacije in imajo specifični tehnični potencial v razvoju napredne svetlobne in ekološko odgovorne tehnologije.

Kinetični objekti variirajo v obliki, saj ne poskušajo objektivno razlagati in posnemati znanstvenih vizualizacij, ampak interpretirajo različne tipe modelizacij (strukture, diagrame, sheme, tridimenzionalne ponazoritve gibanja delcev ali magnetnih silnic). Formalni rezultat te umetniške interpretacije je prej fantazmagoričen kot verističen in ta vidik je poudarjen z dodatnimi učinki kinetičnega vrtenja, svetlobnimi in video projekcijami, ki skupaj ustvarjajo fiktivno prostorsko krajino v gibanju.

Kinetična svetlobno-prostorska instalacija deluje kot zaznavni (optični in telesni) eksperiment in z izzivanjem ustaljenih percepcijskih navad širi kognitivno izkušnjo gledalca. Projekt stremi k prepletanju estetske izkušnje s širšimi vprašanji o materialnem ustroju našega vesolja na subatomski ravni, sprašuje o subjektivnih načinih razumevanja in doživljanja narave fizikalne stvarnosti na eni strani ter o pomenu tehnološko-znanstvene perspektive in ekološke odgovornosti na drugi.

Projekt je nastal v sodelovanju s prof. Sašem Šturmom z Odseka za nanostrukturne materiale na Institutu Jožef Stefan.