K7 Seminar; Prof. Dr. Saša Novak Krmpotič, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia; “Fuzijske raziskave: od keramike do kovine in nazaj.”, Monday, April 8, 2019, at 13.00 in Kolar’s lecture hall