Članek; Redke zemlje so priložnost tudi za Slovenijo, Delo, Julij 2020

“Evropska komisija je v začetku leta predstavila zaleni dogovor- krovni dokument prehoda na trajnostno in pametno mobilnost. Pri tem bosta ključni elektrifikacija prometnega sistema in zelena energija, ki sta že deležni velikih vlaganj in raziskav na svetovni ravni, pomembno vlogo na tem področju pa imajo trajni magneti. Ti so ključni pri delovanju električnih motorjev z velikim izkoristkom v e-vozilih in vetrnih elektrarnah. Narejeni so na osnovi kovin redkih zemelj, ki so na seznamu najbolj kritičnih surovin, Evropa pa jih mora skoraj v celoti uvažati. Sodelavci Odseka za nanostrukturne materiale na IJS dr. Kristina Žužek Rožman, dr. Benjamin Podmiljšak, dr. Spomenka Kobe, dr. Tomaž Tomše in dr. Sašo Šturm si prizadevajo za celostno obravnavo kritičnih elementov tako z vidika nizke odpadkovne tolerance kot vzporedne neodvisnosti posameznih držav glede njihovega zagotavljanja”. (Delo, julij 2020)

zemlje_Žužek Rožman_julij 2020