K7 domov

Ljudje

Zgodovina

Letna porocila

 

 

Dosezki

Seminarji

Projekti

Oprema

 

 

Mednarodno sod.

 

Galerija

Kontakt


O nas

Raziskave na Odseku za nanostrukturne materiale so usmerjene v razvoj in studij tehnolosko zanimivih anorganskih materialov s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, ki izhajajo iz strukturnih in kemijskih pojavov na nanostrukturnem in atomarnem nivoju. Vkljucujejo modeliranje, preiskave in teoreticne analize strukture, kemijske sestave in lastnosti keramicnih materialov, intermetalnih zlitin in mineralov.

Odsek za nanostrukturne materiale zdruzuje strokovnjake in mlade raziskovalce z razlicnih, komplementarnih podrocij. S temeljnimi in aplikativnimi raziskavami se uveljavlja na najbolj aktualnih podrocjih tehnike, daje raziskovalno in razvojno podporo slovenskim podjetjem, sodeluje v centrih odlicnosti in se uspesno vkljucuje v evropski raziskovalni program. Odsek razpolaga z vrhunsko raziskovalno opremo za pripravo vzorcev, za magnetne in elektricne meritve in elektronsko mikroskopijo.


 

 


AdSTEM2009

Delavnica o kvantitativni HAADF-STEM analizi in EELS, 11-14 oktober 2009, Piran vec
 

Konferenca REPM'10 bo v Sloveniji

21st Workshop on Rare-Earth Permanent Magnets and their Applications, od 29. avgusta do 2. septembra 2010 na Bledu. vec
 

Fusion Expo

Potujoca razstava, ki razkriva razlicne vidike fuzije kot okoljsko sprejemljive, varne in trajnostne tehnologije za pridobivanje energije. vec
 

Mladi raziskovalci/ke

Odprta mesta za podiplomski studij v 2010 za diplomanti/ke naravoslovnih ali tehnicnih smeri (materiali, kemija, kemijsko inzenirstvo, fizika...). kontakt

 

comments & suggestions to:  sanja fidler