View My Stats
 

K7 Home

Staff

History

Annual Reports

 

 

Achievements

Seminars

Projects

Equipment

 

 

International Coop.

 

Galleries

Contact


 

Razpisano mesto za podiplomski studij

Priprava poroznih biorazgradljivih kompozitov za tkivno inzenirstvo

 

V zadnjem desetletju smo prica prodoru novih metod v regenerativni medicini, ki namesto zamenjave poskodovanih ali hudo obolelih tkiv vse bolj tezi k obnovi s pomocjo biolosko podprtih mehanizmov. Za reaktiviranje mehanizmov obnove so potrebne ustrezne podlage, ki omogocajo razvoj in rast lastnih celic in posledicno obnovo tkiv. Materiali, ki se v ta namen uporabljajo, so bodisi anorganski razgradljivi materiali, bogati s kalcijem, fosforjem, silicijem in drugimi biolosko pomembnimi elementi, bodisi naravni ali umetni biopolimeri. Ker ima vsaka od skupin svojo pomanjkljivost, se trenutne raziskave usmerjajo v kombinacijo obeh. V nasih preteklih je bil razvit inovativen postopek sinteze bioaktivnega stekla z nanometrskimi delci, ki smo ga uporabili v prevleki na kovinskih kostnih vsadkih in s tem izboljsali vrascanje. Razvito bioaktivno steklo vkljucujemo v nadaljnje raziskave, med drugim tudi na podrocju tkivnega inzenirstva.

Poleg primerne kemijske sestave, biorazgradljivosti in primernega bioloskega odziva morajo imeti nosilci za celice oz. ogrodja za obnovo tkiv tudi ustrezno strukturo in morfologijo, ki omogocata obnovo tkiva. Med tem ko je na voljo precej literaturnih podatkov o primerni strukturi (stopnja poroznosti, oblika in velikost por, hrapavost), pa se postopki za oblikovanje nosilcev s ciljno strukturo relativno pocasi prilagajajo potrebam, kar omejuje razvoj novih tkivno-inzenirskih produktov. V vecini primerov gre za izdelek s kompleksno strukturo in sestavo, kar zahteva prilagajanje postopkov oblikovanja.

Tema raziskovalne naloge predvidenega mladega raziskovalca/ke bo razvoj postopkov priprave kompozitnih biomaterialov z bioaktivnim steklom, pri cemer bo postopek oblikovanja vkljuceval uporabo elektricnega polja. Izhajal/a bo iz znanja, predhodno pridobljenega v raziskovalni skupini in se mocno opiral/a na komplementarna znanja v sodelujocih organizacijah v okviru mednarodnih projektov. Poleg materialov bo pridobil ustrezno znanje tudi s podrocja biologije in biokemije. Vpetost v mednarodne projekte in sodelovanje z drugimi slovenskimi skupinami mu/ji bo nudilo odlicno raziskovalno okolje, moznosti za ucinkovito delo  in omogocilo dostop do komplementarnih znanj in raziskovalne opreme, poleg tega pa tudi spoznavanje problematike  od procesiranja pa vse do koncnega uporabnika.

Kandidati in kandidatke za mesto Mladega raziskovalca oz. raziskovalke (MR) naj kontaktirajo Saso Novak (4773271) ali Sanjo Fidler (4773353).

Rok za oddajo formalne prijave za mesto MR je 31. 5. 2013. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, so objavljeni v Javnem razpisu za mlade raziskovalce (tocka 2).

 

 

comments & suggestions to:  sanja fidler